Hospicyjna opieka domowa

 

Zapewnia możliwość kwalifikowanego wsparcia dla chorych zmagających się z przewlekłą zaawansowaną chorobą oraz umożliwia włączenie się do opieki wszystkich członków rodziny chorego.
Opieka obejmuje zwalczanie bólu, leczenie objawowe, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych oraz wspomaganie rodziny. Bazę dla zespołu stanowią pomieszczenia hospicjum stacjonarnego, gdzie przyjmuje się zgłoszenia telefoniczne oraz przechowuje kartoteki pacjentów.
Opieka nad chorymi sprawowana jest bezpośrednio w domach pacjentów na terenie Przemyśla i okolic.
Odwiedziny realizowane są przez pielęgniarki i pozostałych członków zespołu zgodnie z ustalonym harmonogramem. Niezależnie od rutynowych wizyt, pielęgniarki i lekarze pozostają w stałym kontakcie z rodzinami pacjentów. Dla pacjentów ubezpieczonych świadczenia są bezpłatne.

 

SYSTEM KIEROWANIA CHOREGO DO DOMOWEJ OPIEKI PALIATYWNEJ

 

Pacjenci mogą być zgłaszani przez:

 • lekarza rodzinnego,
 • lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
 • lekarza opieki paliatywnej domowej,
 • lekarza szpitala,
 • samych chorych,
 • innych pracowników opieki zdrowotnej,
 • rodzinę chorego,
 • osoby obce.

 

Warunki objęcia opieką domową:

 • potrzeby chorego,
 • rozpoznanie lekarskie choroby nie poddającej się leczeniu przyczynowemu,
 • zgoda pacjenta lub jego rodziny, wyrażona na piśmie.

 

O fakcie objęcia chorego opieką, zespół opieki paliatywnej domowej zobowiązany jest powiadomić lekarza rodzinnego lub podstawowej opieki zdrowotnej.