Dział opieki paliatywnej

Hospicjum stacjonarne

Celem oddziału jest sprawowanie wielodyscyplinarnej stacjonarnej opieki medycznej nad pacjentami z nie poddającymi się leczeniu przyczynowemu schorzeniami poprzez uśmierzanie bólu oraz zmniejszanie innych dolegliwości umożliwiających poprawę jakości życia chorych i ich rodzin.

 

Zapewniamy możliwość kontroli objawów trudnych do opanowania w warunkach domowych. Lekarz może zaproponować krótkotrwały pobyt w Ośrodku celem leczenia uciążliwych zaburzeń, a kiedy problemy zostaną rozwiązane pacjent wraca do domu.

 

Część pacjentów przybywa na leczenie rehabilitacyjne, jeszcze inni dla umożliwienia odpoczynku opiekującej się rodzinie. Wszyscy oni znajdą tutaj fachową pomoc, domową atmosferę i możliwość podzielenia się problemami wynikającymi z choroby. Rodziny mogą w ciągu dnia towarzyszyć swoim bliskim przez nieograniczony czas.

 

Przyjęcia realizowane są na podstawie skierowania lekarza.