Zakład opiekuńczo - leczniczy

Obejmuje całodobową opieką lekarską I pielęgniarską osoby niepełnosprawne lub z przewlekłymi schorzeniami, u których proces leczenia szpitalnego i diagnostycznego został ukończony, jednak ze względu na ogólny stan zdrowia wymagają dalszego leczenia uzupełniającego i nadzoru medycznego. Zapewniamy kontynuację leczenia farmakologicznego, pielęgnację, rehabilitację, terapię zajęciową, wsparcie psychologiczne, różne formy pomocy socjalnej, realizację potrzeb religijnych i kulturalnych, wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie trybu kierowania do zakładów opiekuńczo – leczniczych koszty wyżywienia i zakwaterowania ponosi pacjent (70% renty lub emerytury), natomiast świadczenia medyczne są nieodpłatne – pokrywane z kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

 

Procedura przyjęcia:

  • skierowanie do Zakładu
  • wyniki badań niezbędne do leczenia
  • zaświadczenie lekarskie
  • wywiad pielęgniarski
  • dokumenty stwierdzające wysokość dochodu

Odpłatność za pobyt komercyjny odpowiada wysokości stawki aktualnie obowiązującej w rozliczeniach z NFZ